Związek Kynologiczny w Polsce oddział we Wrocławiu

 

Więcej informacji wkrótce / soon

 

 

 

 

SPECJALISTYCZNA WYSTAWA BOKSERÓW

klubu wybieralnego

O PUCHAR KALINKI

DUŻE CWC

 

Wrocław - 07.07.2018 -  Poland

BOXER DOG SHOW - KALINKA CUP

KWALIFIKACJE HODOWLANE   ZTP - 08.07.2018  - ZTP   BREEDING CLASSIFICATION   

NOCNA GALA BOKSERÓWBOXER NIGHT GALA

 

Opłata wyłacznie dla członków ZKwP.
Payment for ZKwP members - only.
Zahlung ausschließlich für die Mitglieder der Polnischen Kennel Club.

Dla wszystkich uczestników zagranicznych.

For all international participants.
Für alle internationalen Teilnehmer.

Zgłoszenie jednego psa
For one dog
Für ein Hund

85 zł

70 zł - białe boksery

30 Euro

25 Euro - white

boxers

Każdy kolejny pies / suka

Each additional dog / bitch

Jeden weiteren Hund / Hündin

70 zł

25 Euro

Klasa młodszych szczeniąt i szczeniąt
Minor Puppy Classes, Puppy Classes
Minor Jüngstekl, Jüngstekl.

40 zł

15 Euro

Klasa honorowa
Honour class
Ehrenkl.

40 zł

15 Euro

Nocna Gala Bokserów

Boxer Night Gala

50 zł

20 Euro

Klasa weteranów
Veteranclass
Weteranennkl.

bezpłatnie

free

ZTP

125 zł

30 Euro

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA   

- reklamy hodowlane, czarno-białe, 1 strona           -        100,00 PLN,      

- reklamy hodowlane, czarno-białe, 1/2 strony       -        75,00 PLN,       

- reklamy niehodowlane, czarno-białe, 1 strona      -        150,00 PLN.